The artist Marianne Welander lives and works in Dalecarlia (Dalarna) – the heart of Sweden. This is where she finds inspiration to her colorful production which often express the fantastic fantasy world of children. All her paintings are originally painted in oil.

The reproductions are made in offset on textured paper of high quality.

Konstnären Marianne Welander bor och verkar i Dalarna – Sveriges hjärta. Här finner hon inspiration till sina färgstarka alster som ofta återger barnens härliga fantasivärld. Alla originalmålningar är målade i olja.

Reproduktionerna är framställda i offset på grängat papper av hög kvalitet.

Marianne is also working as a designer to ”The King of towels” Ekelund Master Weavers since 1692.

Magic Angel
48x70 cm
Guardian Angel
35x50 och 48x70 cm
Svensk Sommar
48x70 cm
Sverigebarn
48x70 cm